Καταπολέμηση της άνοιας με συμμάχους την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Μηχανική Μάθηση

Με τη χρήση Τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) οι επιστήμονες του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας επιχειρούν να επιτύχουν την έγκαιρη ανίχνευση και καταπολέμηση των παραμέτρων που προκαλούν άνοια, ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου LETHE. 

Το έργο, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021, υπολογίζεται πως θα διαρκέσει 4 χρόνια και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, το “Ορίζοντας 2020” με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθ. Δημήτριο Φωτιάδη, επικεφαλής της Μονάδας Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, σε συνεργασία με τον καθ. Μανώλη Τσικνάκη, επικεφαλής του εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιοϊατρικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής.

Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης χρησιμοποιεί διάφορες wearable συσκευές, που παρακολουθούν την φυσική δραστηριότητα και την καρδιακή λειτουργία και αλληλεπιδρούν με καινοτόμες εφαρμογές κινητού και ρομπότ Τεχνητής Νοημοσύνης που παρακολουθούν την γνωστική λειτουργία, την διατροφή, την χαλάρωση και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Με βάση τον κύριο Φωτιάδη, τα συστήματα αυτά συλλέγουν πληροφορία απευθείας από τον χρήστη και με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, μεταφέρουν και μετατρέπουν την πληροφορία σε ψηφιακούς βιοδείκτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για έγκαιρη αναγνώριση και απαλοιφή των συμπτωμάτων και των παραγόντων κινδύνου σε ασθενείς που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.

Αυτή η εφαρμογή βασίζεται σε αποτελέσματα έρευνας, μελετών και κλινικών δεδομένων που έχουν συλλεχθεί τα τελευταία 10 χρόνια, όπως οι μελέτες Memento, PredictND και FINGER, η οποία απέδειξε πως η πρόληψη της άνοιας σε ευπαθή άτομα είναι εφικτή μέσω της  παρέμβασης σε διάφορες πτυχές του τρόπου ζωής των ατόμων αυτών. Στο πλαίσιο του έργου LETHE τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών εξελίσσονται σε ένα νέο ψηφιακό μοντέλο (FINGER 2.0) με τη χρήση υπερσύγχρονων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. O συνδυασμός αυτών αποτελεί μια μέθοδο που χρησιμοποιείται για την επινόηση πολύπλοκων μοντέλων και αλγορίθμων που οδηγούν στην πρόβλεψη των ζητούμενων παραμέτρων.
Ο κύριος Φωτιάδης εκφράζει την επιθυμία του η εφαρμογή αυτή να χρησιμοποιηθεί και να είναι προσβάσιμη ευρέως στον πληθυσμό που την έχει ανάγκη.

Πηγές:
iefimerida.gr
candiadoc.gr
lethe-project.eu