FAQ

Πώς θα ενισχύσει το βιογραφικό μου η συμμετόχη μου στην ομάδα;

Το να λαμβάνεις μέρος σε εθελοντικές δράσεις είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επικοινωνήσεις σε πιθανούς εργοδότες κομμάτια του χαρακτήρα σου. Έτσι δεν φαίνεται μόνο η διάθεσή σου για προσφορά αλλά και στοιχεία όπως το ομαδικό πνεύμα, η υπευθυνότητά σου και η όρεξη για δουλειά, που είναι απαραίτητα στοιχεία στην αγορά εργασίας. Σίγουρα ο εθελοντισμός σε βοηθά να αναπτύξεις και τεχνικές δεξιότητες αρκετές φορές και εκτός του αντικειμένου των σπουδών σου οπότε σου παρέχει επιπλέον προσόντα που τη σημερινή εποχή θεωρούνται πλεονέκτημα.

Τι γνώσεις χρειάζεται να έχει κάποιος για να γίνει μέλος στην EESTEC;

Για να γίνεις μέλος στην ομάδα δεν χρειάζεται να έχεις συγκεκριμένες γνώσεις, παρά μόνο διάθεση για δουλειά,συνεργασία και προσωπική ανάπτυξη!

Πόσο χρόνο θα χρειαστεί να αφιερώνω;

Ο χρόνος που θα χρειαστεί να διαθέσεις εξαρτάται κυρίως από εσένα και από τη διάθεση που έχεις να προσφέρεις στην ομάδα. Κάθε δράση μας είναι εθελοντική οπότε όσο περισσότερο ασχολείσαι με την ομάδα τόσο περισσότερο εξελίσσεσαι, μαθαίνεις και γεμίζεις με νέες εμπειρίες αναπτύσσοντας τον εαυτό σου!

Πώς γίνομαι μέλος στην EESTEC LC Patras;

Οποιοσδήποτε φοιτητής των τμημάτων ΗΜΤΥ και MΗΥΠ του Πανεπιστημίου Πατρών μπορεί να γίνει μέλος της EESTEC Πάτρας. Μπορείς να γίνεις μέλος απλά:

  • Συμπλήρωσε τη  φόρμα εγγραφής, που δεν θα σου πάρει πάνω από 10 λεπτά.
  • Στη συνέχεια πάτα εδώ και κάνε την αίτηση για να μπεις στο group των μελών του LC Patras.
  • Τέλος, για να είσαι και επίσημο μέλος της EESTEC, αλλά και για να έχεις την ευκαιρία να βλέπεις λεπτομέρειες για όλες τις ευκαιρίες για ταξίδια και να κάνεις αίτηση, δημιούργησε τον προσωπικό σου λογαριασμό στο eestec.net.

Μόλις τελιώσεις με αυτά θα είσαι μέλος της EESTEC LC Patras !!!

 

Εφ όσον είσαι ήδη μέλος της EESTEC LC Patras μπορείς να γίνεις ενεργό μέλος με τους εξής τρόπους:

  • Με το να γίνεις μέλος σε μία απο τις ετήσιες τοπικές ομάδες ή σε μια οργανωτική επιτροπή για κάποιο απο τα τοπικά η international events.
  • Συμμετέχοντας σε κάποιο διεθνές σεμινάριο, πηγαίνοντας ταξίδι.
  • Με το να γίνεις μέλος σε μία απο τις ετήσιες διεθνείς ομάδες της EESTEC.

Μάθε περισσότερα για τις ετήσιες τοπικές ομάδες και οργανωτικές επιτροπές εδώ.

Χρειάζεται να πληρώσω κάτι;

Η ομάδα έχει μη-κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Συνεπώς, εγγραφή σου στην ομάδα, καθώς και η συμμετοχή σου σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση είναι δωρεάν, όπως και για όλες τις ακαδημαϊκές δράσεις της EESTEC!

Σε περίπτωση που θες να πας ταξίδι, πάλι δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής για κανένα event ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Ένα μικρό κόστος συμμετοχής έχουν κάποια από τα international event (exchanges), μέσω των οποίων θα σου δοθεί η ευκαιρία να ταξιδέψεις και να γνωριστείς με άλλους EESTECers γεμίζοντας έτσι με εμπειρίες που θα σε αλλάξουν προς το καλύτερο.

Η EESTEC εδρεύει μόνο στην Πάτρα;

H EESTEC είναι ένας οργανισμός που ξεκίνησε από την Ολλανδία και δεν εδρεύει μόνο στην Πάτρα… για να μάθεις περισσότερα πάτησε εδώ.

Ποια η σχέση της EESTEC με το Πανεπιστήμιο;

Η EESTEC Πάτρας αποτελεί φοιτητική ομάδα έρευνας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών και διατηρεί μια πολύ καλή σχέση συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο καθώς και με τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, διοργανώνοντας συχνά ακαδημαϊκές ομιλίες και events με τη συνεισφορά καθηγητών και φορέων του Πανεπιστημίου.

How will my participation in the team affect my CV?

Taking part in voluntary activities is a great way to communicate parts of your character to potential employers. This shows not only your willingness to contribute but also elements such as team spirit, responsibility and a willingness to work, which are essential elements in the job market. Volunteering certainly helps you to develop technical skills, sometimes outside the scope of your studies, so it provides you with additional qualifications that are considered an asset in today’s world.

What knowledge is needed to become a member of EESTEC?

To become a member of the team you do not need to have any particular knowledge, but only a desire for work, cooperation and personal development!

How much time will I need to devote?

The amount of time you will have to spend depends mainly on you and the willingness you have to contribute to the team. Every activity is voluntary so the more you get involved with the team the more you grow, learn and fill yourself with new experiences and develop yourself!

How do I become a member of EESTEC LC Patras?

Any student of the University of Patras’ departments of HEMTY and CEID can become a member of EESTEC Patras. You can become a member simply:

Fill in the registration form, which will take you no more than 10 minutes.
Then click here and apply to join the LC Patras members group.
Finally, to be an official member of EESTEC, but also to have the opportunity to see details of all travel opportunities and apply, create your personal account at eestec.net.
Once you have completed these you will be a member of EESTEC LC Patras !!!

As long as you are already a member of EESTEC LC Patras you can become an active member in the following ways:

By becoming a member of one of the annual local groups or an organizing committee for one of the local or international events.
By participating in an international seminar, by going on a trip.
By becoming a member of one of EESTEC’s annual international groups.
Learn more about the annual local teams and organizing committees here.

Do I have to pay for anything?

The group is a non-profit organization. Therefore, your registration in the group, as well as your participation in any activity or event is free of charge, as it is for all academic activities of EESTEC!
In case you want to go on a trip, again there is no participation fee for any event of an academic nature. A small participation fee is charged for some of the international events (exchanges), through which you will be given the opportunity to travel and meet other EESTECers, filling you with experiences that will change you for the better.

Is EESTEC based only in Patras?

EESTEC is an organization that was founded in the Netherlands and is not only based in Patras… To find out more click here.

What is EESTEC's relationship with the University?

EESTEC Patras is a student research and development group of the University of Patras and maintains a very good cooperation with the University as well as with the departments of Electrical and Computer Engineering, often organizing academic lectures and events with the contribution of professors and institutions of the University.

Contact us
Αν έχεις οποιαδήποτε άλλη απορία, επικοινώνησε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα:

Contact us
If you have any other questions, please contact us by sending us a message:
On our EESTEC LC Patras Facebook page.
EESTEC.patras on Instagram
Through email at eestec.patras@gmail.com.