Προεδρείο

Το προεδρείο είναι η ομάδα που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της Τοπικής Επιτροπής. Αποτελείται από μέλη που αναλαμβάνουν σημαντικές αρμοδιότητες ώστε να εξασφαλίσουν την φυσιολογική ροή του οργανισμού. Εδώ μπορείς να εξελίξεις τις ηγετικές σου ικανότητες!

Τα μέλη του προεδρείου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι:


Φώτης Παρασκευόπουλος
━━━━━━━━━
Πρόεδρος

Μαρίνα Διαγουρτά
━━━━━━━━━
Υπεύθυνη Επικοινωνιών
Ισίδωρος-Ελευθέριος Χονδρός
━━━━━━━━━
Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων

Ιωάννης Σταύρου
━━━━━━━━━
Αντιπρόεδρος Εσωτερικών Θεμάτων


Κατερίνα Τσούλου
━━━━━━━━━
Αντιπρόεδρος Εξωτερικών Θεμάτων