Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα είναι πιο φθηνά από τα συμβατικά έως το 2027

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη του Bloomberg NEF, η τιμή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών, δηλαδή αυτών που δεν υπερβαίνουν τα 1700 κιλά, θα είναι φθηνότερη από αυτών των συμβατικών το αργότερο μέχρι το 2027.

Η μελέτη εκπονήθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος (T&E). Συμπερασματικά, καταλήγουμε στο ότι οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πιθανότατα να αγγίξουν το ποσοστό του 100% σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2035 υπό 2 προϋποθέσεις: α) η νομοθεσία να επιβάλλει αυστηρότερα όρια στις τιμές των εκπομπών του CO2 και β) να παράξει ικανοποιητική στήριξη στη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών επαναφόρτισης των συσσωρευτών.

H Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος (T&E) προχώρησε σε εισηγήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα πρότεινε την αυστηροποίηση των στόχων περιορισμού των εκπομπών, που ισχύουν από το 2020 και τον καθορισμό ως ορίου τερματισμού των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων που κινούνται με ορυκτά καύσιμα το έτος 2035.

Παράλληλα, πρόκειται το 2026, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τύπου sedan, δηλαδή οι κατηγορίες C και D, και SUV, να ανταγωνίζονται σε τιμές πώλησης τα αντίστοιχα συμβατικά βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Το 2027, θα συμβεί το ίδιο και με τα μικρά επιβατικά της κατηγορίας B. Ακόμη, μέχρι και το 2025 τα ελαφρά φορτηγά, τύπου Van, θα γίνουν φθηνότερα από τα πετρελαιοκίνητα.

Ο κύριος λόγος της μείωσης της τιμής οφείλεται στο χαμηλό κόστος της τιμής των συσσωρευτών, στις καινούργιες αρχιτεκτονικές πλατφόρμες κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων καθώς και στη δημιουργία νέων σειρών βιομηχανικής παραγωγής αποκλειστικά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών μπορούν να αποτελέσουν το σύνολο των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων μέχρι το 2035 τόσο στην νότιο, όσο και στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό μπορεί κάλλιστα να συμβεί, εάν ληφθούν και εφαρμοστούν οι σωστές αποφάσεις για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 και συνοδευτούν από κίνητρα και ενισχύσεις για τη δημιουργία υποδομών υποστήριξης της ηλεκτροκίνησης. Εάν αυτό δεν συμβεί και δεν υπάρξει παρέμβαση στην αγορά, τότε η επιδιωκόμενη ποσόστωση επί των νέων πωλήσεων δεν θα επιτευχθεί και η Ευρώπη θα πετύχει τον στόχο της για απαλλαγή από τον άνθρακα μέχρι το 2050.

Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να θέσει τελική ημερομηνία πέραν της οποίας δεν θα επιτρέπονται πλέον πωλήσεις νέων αυτοκινήτων που να κινούνται με ορυκτά καύσιμα εντός του Ιουνίου 2021. Στην παρούσα φάση, επτά αυτοκινητοβιομηχανίες και δέκα ευρωπαϊκά κράτη έχουν ήδη αναγγείλει ότι μελετούν τον χρόνο εφαρμογής μέτρων απαγόρευσης αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα έτσι ώστε, να επιτευχθεί ο στόχος όσο το δυνατόν συντομότερα.